Calendar Ortodox 2022 (2023)

Calendar Ortodox 2022

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

1 S (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sâmbăta înaintea Botezului Domnului; †) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; Ap. Coloseni 2, 8-12; Ev. Luca 2, 20-21; 40-52 (Anul Nou. Tedeum)

2 D Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo;
†) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. II Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8 (Predica Sfântului Ioan Botezătorul); glas 3, voscr. 6

3 L Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44

4 M Cuviosul Mucenic Eftimie și cei doisprezece Cuvioși Mucenici de la Mănăstirea Vatoped; Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul; Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19

5 M Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24 (Post)

6 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 V † Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 1, 29-34

8 S Sfântul Mucenic Abo, ocrotitorul orașului Tbilisi, Georgia; Sâmbăta după Botezul Domnului; Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29

9 D Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;
†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 4, voscr. 7

10 L †) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44

11 M † Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19

12 M Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24

13 J † Sfântul Mucenic Ermil; † Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33

14 V Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei și ctitorul mănăstirii Hilandar; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8

15 S Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29

16 D Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip și cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;
†) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 5, voscr. 8

17 L †) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Ap. Evrei 8, 7-13; Ev. Marcu 8, 11-21

18 M † Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; † Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Ap. Evrei 9, 8-23; Ev. Marcu 8, 22-26

19 M Sfântul Antonie Stilitul din Georgia; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Ap. Evrei 10, 1-18; Ev. Marcu 8, 30-34

20 J †) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov; Ap. Evrei 10, 35-39; 11, 1-7; Ev. Marcu 9, 10-15

21 V Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” (Paramythia) de la Vatoped; Sfânta Muceniță Agnia din Roma; Ap. Evrei 11, 8-16; Ev. Marcu 9, 33-41

22 S Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; Ap. Efeseni 5, 1-8; Ev. Luca 14, 1-11

23 D Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;
†) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 6, voscr. 9

24 L Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; Ap. Evrei 11, 17-31; Ev. Marcu 9, 42-50; 10, 1 (Tedeum)

25 M †) Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; †) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. Evrei 12, 25-29; Ev. Marcu 10, 2-12

26 M †) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maria din Gatcina; Sfântul David Ziditorul, regele Georgiei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Ap. Iacov 1, 1-18; Ev. Marcu 10, 11-16

27 J † Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; Ap. Iacov 1, 19-27; Ev. Marcu 10, 17-27

28 V Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”; Ap. Iacov 2, 1-13; Ev. Marcu 10, 24-32

29 S Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; Ap. Coloseni 1, 1-6; Ev. Luca 16, 10-15

30 D Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; †) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini;
†) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

31 L Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52

1 M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. Iacov 3, 1-10; Ev. Marcu 11, 11-23

2 M (†) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Ap. Evrei 7, 7-17; Ev. Luca 2, 22-40

3 J Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33

4 V Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie; Ap. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12

5 S Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; Ap. I Tesaloniceni 5, 14-23; Ev. Luca 17, 3-10

6 D Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;
†) Duminica a 17-a după Rusalii (a Canaanencei); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 8, voscr. 11

7 L Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17

8 M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27

9 M Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37

10 J †) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44

11 V Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Ap. II Petru 1, 1-10; Ev. Marcu 13, 1-8

12 S Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Ap. II Timotei 2, 11-19; Ev. Luca 18, 2-8

13 D Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;
†) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. II Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)

14 L Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; Ap. II Petru 1, 20-21; 2, 1-9; Ev. Marcu 13, 9-13

15 M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”; Ap. II Petru 2, 9-22; Ev. Marcu 13, 14-23

16 M Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31 (Harți)

17 J Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; Ap. I Ioan 1, 8-10; 2, 1-6; Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2

18 V Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; Ap. I Ioan 2, 7-17; Ev. Marcu 14, 3-9 (Harți)

19 S Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; Ap. II Timotei 3, 1-9; Ev. Luca 20, 46-47; 21, 1-4

20 D Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei;
†) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2

21 L Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11

22 M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42

23 M Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11; Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1

24 J † Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15

25 V Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 20, 22, 25, 33-41

26 S Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36 (Sâmbăta morților – Moșii de iarnă)

27 D Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;
†) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

28 L †) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; †) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; Ap. III Ioan 1, 1-15; Ev. Luca 19, 29-40; 22, 7-39

1 M Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu; Ap. Iuda 1, 1-10; Ev. Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1

2 M Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

3 J Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56

4 V Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

5 S Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27; Ev. Matei 6, 1-13 (Sâmbăta Sfinților Cuvioși)

6 D Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci;
†) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21 (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); glas 4, voscr. 4

7 L Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

8 M Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk); (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

9 M † Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”; (Canonul cel Mare)

10 J Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie; (Canonul cel Mare)

11 V Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;

12 S Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Ap. Evrei 1, 1-12; Ev. Marcu 2, 23-28; 3, 1-5 (Sâmbăta Sf. M. Mc. Teodor Tiron. Pomenirea morților)

13 D Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni;
†) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscr. 5

14 L Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;

15 M Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie;

16 M Sfântul Dimitrie, regele Georgiei; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos;

17 J Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei;

18 V Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion;

19 S Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul; Ap. Evrei 3, 12-16; Ev. Marcu 1, 35-44 (Pomenirea morților)

20 D Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert;
†) Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului Ap. Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ev. Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6

21 L Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;

22 M Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian;

23 M Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini;

24 J Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;

25 V (†) Buna Vestire; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38

26 S Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinții 26 de Mucenici din Goția; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul; Ap. Evrei 10, 32-38; Ev. Marcu 2, 14-17 (Pomenirea morților)

27 D Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Proroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);
†) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7

28 L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;

29 M Sfântul Sfințit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii;

30 M Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Proroc Ioad;

31 J Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;

1 V Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;

2 S Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; Ap. Evrei 6, 9-12; Ev. Marcu 7, 31-37 (Pomenirea morților)

3 D Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;
†) Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

4 L Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;

5 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;

6 M † Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; (Denia Canonului Mare)

7 J Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;

8 V Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

9 S Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eghiptissa” a Sfintei Maria Egipteanca; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Imnul Acatist” de la Mănăstirea Dionisiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”; Ap. Evrei 9, 24-28; Ev. Marcu 8, 27-31 (Pomenirea morților)

10 D Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie;
†) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50 (Pocăința femeii păcătoase); glas 1, voscr. 9

11 L †) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfințit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei;

12 M †) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom;

13 M Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul;

14 J †) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius;

15 V Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniță Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;

16 S Sfântul Amfilohie Makris din Patmos; Sâmbăta lui Lazăr; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45 (Pomenirea morților)

17 D Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului;
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie)

18 L Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”; Ev. Matei 24, 3-35 (Denie)

19 M Sfânta și Marea zi Marți; Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2 (Denie)

20 M † Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Ev. Matei 26, 6-16 (Denie)

21 J Sfânta și Marea zi Joi; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; Ap. I Corinteni 11, 23-32; Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2 (Denia celor 12 Evanghelii)

22 V Sfântul Cuvios Anania din Creta; Sfântul Cuvios Vitalie Monahul; Sfânta și Marea zi Vineri; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)

23 S Sfântul Mucenic Valerie; Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Ap. Romani 6, 3-11; Ev. Matei 28, 1-20 (Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe se va săvârși luni, a doua zi de Paști)

24 D Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul;
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști). Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului); Toate ale Praznicului; Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17;

25 L †) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; (†) Sfintele Paști; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; †) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28 (Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe din ziua de 23 aprilie este săvârșită a doua zi de Paști)

26 M †) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; †) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; †) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; †) Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); †) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; (†) Sfintele Paști; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Vimatarissa (Altarița) de la Mănăstirea Vatoped; Cei șase mii de mucenici de la Mănăstirea Sfântul David Gareji, Georgia; Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos; Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35 (Slujba Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș din data de 24 aprilie este săvârșită a treia zi de Paști)

27 M Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51 (Harți)

28 J Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15

29 V †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Eleovrytissa (Izvorâtoarea de ulei) de la Mănăstirea Vatoped; †) Izvorul Tămăduirii; Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22 (Harți)

30 S Sfânta Muceniță Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Ap. Fapte 3, 11-16; Ev. Ioan 3, 22-33

1 D Sfânta Tamara, regina Georgiei; Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Proroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; Sfântul Nou Mucenic Ignatie;
†) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1

2 L †) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; Ap. Fapte 3, 19-26; Ev. Ioan 2, 1-11

3 M †) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniță Mavra; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21

4 M Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Ap. Fapte 4, 13-22; Ev. Ioan 5, 17-24

5 J Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30

6 V Sfântul Mucenic Varvar; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura; Ap. Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2

7 S Sfântul Cuvios Ioan Zedazneli, dimpreună cu 12 ucenici, Georgia; Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Ap. Fapte 5, 21-32; Ev. Ioan 6, 14-27

8 D †) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare;
†) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

9 L Sfântul Shio din Mgvime, Georgia; Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Proroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina; Ap. Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60; Ev. Ioan 4, 46-54

10 M Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Ap. Fapte 8, 5-17; Ev. Ioan 6, 27-33

11 M Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor; Ap. Fapte 8, 18-25; Ev. Ioan 6, 35-39

12 J †) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Ap. Fapte 8, 26-39; Ev. Ioan 6, 40-44

13 V Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ioan Ivirul; Sfântul Cuvios Eftimie Ivirul; Sfântul Cuvios Gheorghe Ivirul; Sfântul Cuvios Gavriil Ivirul; Ap. Fapte 8, 40; 9, 1-19; Ev. Ioan 6, 48-54

14 S Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Ap. Fapte 9, 19-31; Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2

15 D †) Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Mucenic Halvard Norvegianul; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare;
†) Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

16 L †) Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Ap. Fapte 10, 1-16; Ev. Ioan 6, 56-69

17 M Sfântul Dodo, ucenicul Sfântului David din Gareji, Georgia; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan; Ap. Fapte 10, 21-33; Ev. Ioan 7, 1-13

18 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin; Ap. Fapte 14, 6-18; Ev. Ioan 7, 14-30

19 J Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Ap. Fapte 10, 34-43; Ev. Ioan 8, 12-20

20 V Sfinții Zabulon și Suzana, părinții Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei; Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi; Ap. Fapte 10, 44-48; 11, 1-10; Ev. Ioan 8, 21-30

21 S †) Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. Fapte 12, 1-11; Ev. Ioan 8, 31-42

22 D Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel;
†) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

23 L Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav; Ap. Fapte 12, 12-17; Ev. Ioan 8, 42-51

24 M Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; Ap. Fapte 12, 25; 13, 1-12; Ev. Ioan 8, 51-59

25 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sfântul Mucenic Celestin; † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei; Ap. Fapte 13, 13-24; Ev. Ioan 6, 5-14

26 J Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie; Ap. Fapte 14, 20-28; 15, 1-4; Ev. Ioan 9, 39-41; 10, 1-9

27 V Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie; Ap. Fapte 15, 5-12; Ev. Ioan 10, 17-28

28 S Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene); Ap. Fapte 15, 35-41; Ev. Ioan 10, 27-38

29 D Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”;
†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

30 L Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie; Ap. Fapte 17, 1-9; Ev. Ioan 11, 47-57

31 M Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie; Ap. Fapte 17, 19-28; Ev. Ioan 12, 19-36

1 M Sfântul Cuvios Agapit de la Lavra Pecerska; Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm; Ap. Fapte 18, 22-28; Ev. Ioan 12, 36-47

2 J †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; (†) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor); Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Ap. Fapte 1, 1-12; Ev. Luca 24, 36-53

3 V Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 14, 1-11

4 S †) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr; Ap. Fapte 20, 7-12; Ev. Ioan 14, 10-21

5 D Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;
†) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

6 L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”; Ap. Fapte 21, 8-14; Ev. Ioan 14, 27-31; 15, 1-7

7 M Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul; Ap. Fapte 21, 26-32; Ev. Ioan 16, 2-13

8 M † Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia; Ap. Fapte 23, 1-11; Ev. Ioan 16, 15-23

9 J Sfântul David din Gareji, Georgia; Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; Ap. Fapte 25, 13-19; Ev. Ioan 16, 23-33

10 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; Ap. Fapte 27, 1-44; 28, 1; Ev. Ioan 17, 18-26

11 S Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; Ap. Fapte 28, 1-31; Ev. Ioan 21, 15-25 (Sâmbăta morților – Moșii de vară)

12 D Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Athonitul;
(†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12;

13 L (†) Sfânta Treime; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Matei 18, 10-20

14 M Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici; Ap. Romani 1, 1-7; 13-17; Ev. Matei 4, 23-25; 5, 1-13

15 M † Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Proroc Amos; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; Ap. Romani 1, 18-27; Ev. Matei 5, 20-26 (Harți)

16 J Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina; Ap. Romani 1, 28-32; 2, 1-9; Ev. Matei 5, 27-32

17 V Sfântul Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia; Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin; Ap. Romani 2, 14-29; Ev. Matei 5, 33-41 (Harți)

18 S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; Ap. Romani 1, 7-12; Ev. Matei 5, 42-48

19 D Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului;
†) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. 1

20 L Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; Ap. Romani 2, 28-29; 3, 1-18; Ev. Matei 6, 31-34; 7, 9-11 (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel)

21 M Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; Ap. Romani 4, 4-12; Ev. Matei 7, 15-21

22 M †) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Alban din Verulamul Britaniei; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; Ap. Romani 4, 13-25; Ev. Matei 7, 21-23

23 J Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir; Ap. Romani 5, 10-16; Ev. Matei 8, 23-27

24 V † Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (†) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); Sfântul Atanasie din Paros; † Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Ap. Romani 5, 17-21; 6, 1-2; Ev. Luca 9, 14-17

25 S Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; Ap. Romani 3, 19-26; Ev. Matei 7, 1-8

26 D Sărbătoarea Tuturor Sfinților Georgieni; Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin;
†) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinților Români: Ap. II Corinteni 5, 17, 20; 6,1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români: Ev. Matei 5,14-16; 10,32-33, 17-18,22 (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr. 2

27 L Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița; Ap. Romani 7, 1-13; Ev. Matei 9, 36-38; 10, 1-8

28 M Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. Romani 7, 14-25; 8, 1-2; Ev. Matei 10, 9-15

29 M (†) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Ap. Romani 8, 2-13; Ev. Matei 10, 16-22

30 J †) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; † Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; Ap. Romani 8, 22-27; Ev. Matei 10, 23-31

1 V †) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma; Ap. Romani 9, 6-19; Ev. Matei 10, 32-36; 11, 1

2 S †) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa); Ap. Romani 3, 28-31; 4, 1-3; Ev. Matei 7, 24-29; 8, 1-4

3 D Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton;
†) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3

4 L Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful; Ap. Romani 9, 18-33; Ev. Matei 11, 2-15

5 M † Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Sfântului Atanasie Athonitul; Ap. Romani 10, 11-21; 11, 1-2; Ev. Matei 11, 16-20

6 M Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia din Roma; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei; Ap. Romani 11, 2-12; Ev. Matei 11, 20-26

7 J †) Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa); Ap. Romani 11, 13-24; Ev. Matei 11, 27-30

8 V †) Sfinții Mucenici Epictet și Astion; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Sfântul Cuvios Teofil, Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia); Ap. Romani 11, 25-36; Ev. Matei 12, 1-8

9 S †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci; Ap. Romani 6, 11-17; Ev. Matei 8, 14-23

10 D Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Sfântul Cuvios Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Ierarh Gheorghe, episcopul Tesalonicului;
†) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13; glas 3, voscr. 4

11 L Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex; Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul; Ap. Romani 12, 4-5; 15-21; Ev. Matei 12, 9-13

12 M †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Sfântul Cuvios Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul; Ap. Romani 14, 9-18; Ev. Matei 12, 14-16; 22-30

13 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniță Golinduhia din Persia; Ap. Romani 15, 7-16; Ev. Matei 12, 38-45

14 J Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie; Ap. Romani 15, 17-29; Ev. Matei 12, 46-50; 13, 1-3

15 V Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei; Sfânta Cuvioasă Matrona; Ap. Romani 16, 1-16; Ev. Matei 13, 3-9

16 S Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfințit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniță Iulia; Sfântul Antioh; Ap. Romani 8, 14-21; Ev. Matei 9, 9-13

17 D Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;
†) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 10, 1-10; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 4, voscr. 5

18 L †) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniță Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. Romani 16, 17-24; Ev. Matei 13, 10-23

19 M Sfântul Cuvios Die; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov; Ap. I Corinteni 1, 1-9; Ev. Matei 13, 24-30

20 M †) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Ap. I Corinteni 2, 9-16; 3, 1-8; Ev. Matei 13, 31-36

21 J †) Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Proroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon; Ap. I Corinteni 3, 18-23; Ev. Matei 13, 36-43

22 V Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Ap. I Corinteni 4, 5-8; Ev. Matei 13, 44-54

23 S Sfânta Cuvioasă Pelaghia din insula Tinos; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Ap. Romani 9, 1-5; Ev. Matei 9, 18-26

24 D Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen;
†) Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8; glas 5, voscr. 6

25 L Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Ap. I Corinteni 5, 9-13; 6, 1-11; Ev. Matei 13, 54-58

26 M †) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Sfântul Cuvios Moise Ungurul; Sfântul Cuvios Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea; Ap. I Corinteni 6, 20; 7, 1-12; Ev. Matei 14, 1-13

27 M † Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida; Ap. I Corinteni 7, 12-24; Ev. Matei 14, 35-36; 15, 1-11

28 J Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din Rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk; Ap. I Corinteni 7, 24-35; Ev. Matei 15, 12-21

29 V Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei; Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic; Ap. I Corinteni 7, 35-40; 8, 1-7; Ev. Matei 15, 29-31

30 S Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; Ap. Romani 12, 1-3; Ev. Matei 10, 37-42; 11, 1

31 D Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci;
†) Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35; glas 6, voscr. 7

1 L Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni și dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci; Ap. I Corinteni 9, 13-18; Ev. Matei 16, 1-6 (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

2 M Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel; Ap. I Corinteni 10, 5-12; Ev. Matei 16, 6-12

3 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița; Ap. I Corinteni 10, 12-22; Ev. Matei 16, 20-24

4 J Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil; Ap. I Corinteni 10, 28-33; 11, 1-8; Ev. Matei 16, 24-28

5 V †) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei; Ap. I Corinteni 11, 8-23; Ev. Matei 17, 10-18

6 S (†) Schimbarea la Față a Domnului; Ap. II Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9

7 D †) Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul; †) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina, împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;
†) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22; glas 7, voscr. 8

8 L Sfântul Ierarh Calinic al Edessei; Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. I Corinteni 11, 31-34; 12, 1-6; Ev. Matei 18, 1-11

9 M Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin; Ap. I Corinteni 12, 12-26; Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15

10 M Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit; Ap. I Corinteni 13, 4-13; 14, 1-5; Ev. Matei 20, 1-16

11 J †) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul; Ap. I Corinteni 14, 6-19; Ev. Matei 20, 17-28

12 V Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon; Ap. I Corinteni 14, 26-40; Ev. Matei 21, 12-14; 17-20

13 S Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk; Ap. Romani 14, 6-9; Ev. Matei 15, 32-39

14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Proroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sfătuitoarea”;
†) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; glas 8, voscr. 9

15 L (†) Adormirea Maicii Domnului; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

16 M †) Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sfântul Mucenic Diomid; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Ap. I Corinteni 15, 29-38; Ev. Matei 21, 23-27

17 M †) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. I Corinteni 16, 5-12; Ev. Matei 21, 28-32

18 J Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cuvioșii Barnaba și Sofronie; Ap. II Corinteni 1, 1-7; Ev. Matei 21, 43-46

19 V Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni; Ap. II Corinteni 1, 12-20; Ev. Matei 22, 23-33

20 S Sfântul Proroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie; Ap. Romani 15, 30-33; Ev. Matei 17, 24-27; 18, 1-4

21 D Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei;
†) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; glas 1, voscr. 10

22 L Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia; Ap. II Corinteni 2, 3-15; Ev. Matei 23, 13-22

23 M † Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Ierarh Calinic, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 2, 14-17; 3, 1-3; Ev. Matei 23, 23-28

24 M Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos; Ap. II Corinteni 3, 4-11; Ev. Matei 23, 29-39

25 J Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul; Ap. II Corinteni 4, 1-12; Ev. Matei 24, 13-28

26 V Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. II Corinteni 4, 13-18; Ev. Matei 24, 27-33; 42-51

27 S Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia; Ap. I Corinteni 1, 3-9; Ev. Matei 19, 3-12

28 D Sfântul Cuvios Iosif Isihastul; Sfânta Muceniță Suzana, regina Georgiei; Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Prorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”;
†) Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; glas 2, voscr. 11

29 L (†) Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Ap. II Corinteni 5, 10-15; Ev. Marcu 1, 9-15 (Post)

30 M †) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; †) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir; Ap. II Corinteni 5, 15-21; Ev. Marcu 1, 16-22

31 M Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina; Ap. II Corinteni 6, 11-16; Ev. Marcu 1, 23-28

1 J † Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit); † Începutul anului bisericesc; Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul; Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”; Ap. II Corinteni 7, 1-10; Ev. Marcu 1, 29-35 (Tedeum)

2 V Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Ap. II Corinteni 7, 10-15; Ev. Marcu 2, 18-22

3 S †) Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânișoara; †) Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie; Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia; Ap. I Corinteni 1, 26-31; 2, 1-5; Ev. Matei 20, 29-34

4 D Sfânta Ermioni, una dintre fiicele Sfântului Apostol Filip; Sfântul Proroc Moise; Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;
†) Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat); Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; glas 3, voscr. 1

5 L Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Dreapta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul; Ap. II Corinteni 8, 7-15; Ev. Marcu 3, 6-12

6 M Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia); Ap. II Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5; Ev. Marcu 3, 13-21

7 M †) Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; †) Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul; Sfântul Mucenic Sozont; Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina; Ap. II Corinteni 9, 12-15; 10, 1-7; Ev. Marcu 3, 20-27

8 J (†) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

9 V †) Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; Sfântul Mucenic Severian; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Ap. II Corinteni 11, 5-21; Ev. Marcu 4, 1-9

10 S Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Ap. I Corinteni 2, 6-9; Ev. Matei 22, 15-22

11 D Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Sfânta Teodora din Vasta;
†) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 4, voscr. 2

12 L Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 12, 10-19; Ev. Marcu 4, 10-23

13 M †) Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; † Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian; Sfânta Muceniță Ketevan, regina Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron; Ap. II Corinteni 12, 20-21; 13, 1-2; Ev. Marcu 4, 24-34

14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; Ap. I Corinteni 1, 18-24; Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 (Post)

15 J †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; † Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul; Sfântul Ierarh Iosif de Alaverdi, Georgia; † Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului; Ap. Galateni 1, 1-3; 20-24; 2, 1-5; Ev. Marcu 5, 1-20

16 V Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”; Ap. Galateni 2, 6-10; Ev. Marcu 5, 22-24; 35-43; 6-1

17 S †) Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail; Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”; Ap. I Corinteni 4, 1-5; Ev. Matei 23, 1-12

18 D Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniță Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravanița;
†) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 5, voscr. 3

19 L Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie; Ap. Galateni 2, 11-16; Ev. Marcu 5, 24-34

20 M Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul; Ap. Galateni 2, 21; 3, 1-7; Ev. Marcu 6, 1-7

21 M Sfântul Proroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Ap. Galateni 3, 15-22; Ev. Marcu 6, 7-13

22 J †) Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu; Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5; Ev. Marcu 6, 30-45

23 V Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”; Ap. Galateni 4, 8-21; Ev. Marcu 6, 45-53

24 S Sfântul Cuvios Mucenic Sven de la Arboga; Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt” – Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ștefan Întâiîncoronatul; Ap. I Corinteni 4, 17-21; 5, 1-5; Ev. Matei 24, 1-13

25 D Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej;
†) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; glas 6, voscr. 4

26 L †) Sfântul Voievod Neagoe Basarab; †) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia; Ap. Galateni 4, 28-31; 5, 1-10; Ev. Marcu 6, 54-56; 7, 1-8

27 M †) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat și cei împreună cu dânsul patruzeci și nouă de mucenici; Ap. Galateni 5, 11-21; Ev. Marcu 7, 5-16

28 M † Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Proroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru; Ap. Galateni 6, 2-10; Ev. Marcu 7, 14-24

29 J Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia; Ap. Efeseni 1, 1-9; Ev. Marcu 7, 24-30

30 V Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani; Ap. Efeseni 1, 7-17; Ev. Marcu 8, 1-10

1 S †) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; †) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (†) Acoperământul Maicii Domnului; Cămaşa Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia din Georgia; Sfinții Împărați ai Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

2 D Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;
†) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36; glas 7, voscr. 5

3 L Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5; Ev. Marcu 10, 46-52

4 M Sfântul Mucenic Evdemoz din Georgia; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23

5 M †) Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; †) Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26

6 J Sfântul Grigorie Khandzteli din Georgia; Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont; Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33

7 V Sfântul Iosif din Khevi, Georgia; † Sfântul Mare Mucenic Serghie; † Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12

8 S Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Sfântul Nou Mucenic Ignatie; Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13

9 D Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”;
†) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 8, voscr. 6

10 L Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu; Ap. Efeseni 4, 25-32; Ev. Luca 3, 19-22

11 M Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1

12 M Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15

13 J † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22

14 V Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; †) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”; Ap. Efeseni 6, 18-24; Ev. Luca 4, 22-30

15 S Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Ap. I Corinteni 15, 39-45; Ev. Luca 4, 31-36

16 D Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;
†) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului – a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 1, voscr. 7

17 L Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”; Ap. Filipeni 1, 1-7; Ev. Luca 4, 38-44

18 M Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Ap. Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16

19 M Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra; Ap. Filipeni 1, 12-19; Ev. Luca 5, 33-39

20 J Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos; Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19

21 V †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; †) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; †) Sfântul Mucenic Oprea; †) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; †) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23

22 S Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukșa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26

23 D Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;
†) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 2, voscr. 8

24 L Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30

25 M Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45

26 M †) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1

27 J † Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30

28 V † Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35

29 S Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32

30 D Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor;
†) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 3, voscr. 9

31 L Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia; Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50

1 M Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Sfântul Cuvios David din Evvia; Sfânta Muceniță Elena din Sinope; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3

2 M Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Ap. Coloseni 1, 18-23; Ev. Luca 8, 22-25

3 J Sfantul Cuvios Pimen Iconarul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11

4 V Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18

5 S Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10 (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)

6 D Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski;
†) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 4, voscr. 10

7 L Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22

8 M †) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27

9 M Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; †) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Dohiaritul; Cuviosul Varnavas Dohiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2; Ev. Luca 9, 44-50

10 J Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Ap. Coloseni 4, 2-9; Ev. Luca 9, 49-56

11 V † Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15

12 S †) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10

13 D Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; †) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;
†) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 5, voscr. 11

14 L Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24 (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15 M †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10 (Începutul Postului Nașterii Domnului)

16 M Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13

17 J Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23

18 V Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20; Ev. Luca 11, 23-26

19 S Sfântul Ilarion Georgianul, făcătorul de minuni; Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21

20 D †) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; † Sfântul Mucenic Dasie; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
†) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 6, voscr. 1

21 L (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului; Maica Domnului de la Mahaira Ciprului; Ap. Evrei 9, 1-7; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

22 M Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41

23 M † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12; Ev. Luca 11, 42-46

24 J Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10; Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1

25 V † Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12

26 S Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6

27 D Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
†) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 7, voscr. 2

28 L Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10; Ev. Luca 12, 13-15; 22-31

29 M Sfântul Sfințit Mucenic Aviv, episcop de Nekresi, Georgia; Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2; Ev. Luca 12, 42-48

30 M †) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; †) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59

1 J Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9 (Tedeum)

2 V Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Stareța” (Gherontissa); Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Cuvios Porfirie Kafsokalivitul; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35

3 S †) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43

4 D † Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin;
†) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3

5 L †) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15

6 M †) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35

7 M †) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10

8 J Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9

9 V Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4

10 S Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62

11 D Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou;
†) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24; glas 1, voscr. 4

12 L Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; †) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25

13 M †) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; † Sfântul Mare Mucenic Eustratie; † Sfântul Mare Mucenic Auxentie; † Sfântul Mare Mucenic Evghenie; † Sfântul Mare Mucenic Mardarie; † Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37

14 M Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11; Ev. Luca 18, 15-17; 26-30

15 J Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel; Ap. I Timotei 6, 17-21; Ev. Luca 18, 31-34

16 V Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana Împărăteasa; Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28

17 S Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Sfinții Cuvioși Atanasie, Nicolae și Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatoped; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2; Ev. Luca 10, 19-21

18 D †) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniță Zoe;
†) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5

19 L Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44

20 M Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48

21 M Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. II Timotei 4, 9-22; Ev. Luca 20, 1-8

22 J †) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Tit 1, 5-14; Ev. Luca 20, 9-18

23 V Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Ev. Luca 20, 19-26 (Zi aliturgică)

24 S Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Efeseni 1, 16-23; Ev. Luca 12, 32-40

25 D (†) Nașterea Domnului (Crăciunul); Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12 (Toate ale praznicului)

26 L †) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; †) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita;
†) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; (În această zi va fi săvârșită și Slujba Duminicii după Nașterea Domnului, întru pomenirea Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului)

27 M † Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul;

28 M Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul și Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; (Harți)

29 J Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;

30 V Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; (Harți)

31 S † Sfântul Mucenic Hermes; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)

FAQs

Is the Orthodox calendar more accurate? ›

It is an older calendar than the Gregorian, which is the calendar in use in the West and, more and more, throughout the world. It is also quite frankly less accurate. On both calendars, however, the dates of feasts are actually the same.

Do all Orthodox Christians follow the Julian calendar? ›

Churches that adopted this calendar did so on varying dates. However, all Eastern Orthodox churches continue to use the Julian calendar to determine the date of Easter (except for the Finnish Orthodox Church, which now uses the Gregorian Easter; the Estonian Orthodox Church used the Gregorian Easter from 1923 to 1945).

How many Orthodox are there in the world in 2022? ›

Orthodox Church

The total number of Orthodox is estimated at about 300 million members. The basis of the original Orthodox community is the Creed of Constantinople, written in 381.

What is the difference between the Catholic calendar and the Orthodox calendar? ›

The Catholic church uses the Gregorian calendar to determine their holidays, while the Orthodox Christians still use the Julian calendar—which means they celebrate the same holidays on different days. Rawf8/Getty Images Red-dyed eggs sit on top of a loaf of Kulich, a traditional Orthodox Easter bread.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 24/01/2024

Views: 6552

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.